Personalsektionen, möte 19.9.2018

Protokollet är granskat

§ 43 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beredare

  • Mira Willemse, Palvelupäällikkö, mira.willemse@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Sammanträdets laglighet och beslutförhet konstateras.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.