Personalsektionen, möte 19.9.2018

Protokollet är granskat

§ 47 Initiativ

KIRDno-2018-644

Beredare

  • Mira Willemse, Palvelupäällikkö, mira.willemse@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Det föreslås främjande av arbetsresemotion genom att man skaffar torkställningar för kläder till omklädningsutrymmena i kommunhusets källarvåning. Dessutom ska informationen om omklädningsrummen i bottenvåningen effektiveras och en täckt cykelparkering ska skaffas till exempel i parkeringshallen vid kommunhuset.

Initiativtagaren föreslår att cykling till arbetet även till andra arbetsplatser än kommunhuset befrämjas genom att man granskar möjligheterna till ombyte av kläder, information och parkering.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen

fattar beslut om belönande av initiativet.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.