Personalsektionen, möte 19.9.2018

Protokollet är granskat