Personalsektionen, möte 17.10.2018

Protokollet är granskat