Personalsektionen, möte 16.5.2018

Protokollet är granskat