Personalsektionen, möte 14.3.2018

Protokollet är granskat

§ 19 Övriga eventuella ärenden

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Personalchefen presenterar aktuella personalärenden.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen antecknar de aktuella ärendena för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.