Personalsektionen, möte 14.3.2018

Protokollet är granskat

§ 15 Lokalt avtal om flexibel arbetstid

KIRDno-2018-344

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ett lokalt avtal om flexibel arbetstid har upprättats 6.2.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen

 

godkänner det lokala avtalet om flexibel arbetstid enligt förslaget.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.