Personalsektionen, möte 14.3.2018

Protokollet är granskat

§ 16 Lokalt avtal om fastställande av lönen för en timavlönad arbetarskyddsfullmäktig

KIRDno-2018-344

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Perioden för Kyrkslätts kommuns nya arbetarskyddsfullmäktige började 1.3.2018. Till arbetarskyddsfullmäktig för område B valdes en person som omfattas av TIM-AKA-avtalet. I kommunen har inte tidigare ingåtts ett lokalt avtal om fastställande av lönen för en person som omfattas av TIM-AKTA då personen fungerar som arbetarskyddsfullmäktig. Avtal med JHL:ry har ingåtts 1.3.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen

godkänner det lokala avtalet om fastställande av lönen för en timavlönad arbetarskyddsfullmäktig.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.