Personalsektionen, möte 14.3.2018

Protokollet är granskat

§ 14 Lagen om smittsamma sjukdomar, anvisningar för personalens vaccinationsskydd

KIRDno-2018-419

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Målet med lagen om smittsamma sjukdomar är att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar i Finland. Avsikten med lagen är att skydda befolkningen t.ex. med vaccin, hälsogranskningar och genom att följa upp spridningen av smittsamma sjukdomar. Den nya lagen om smittsamma sjukdomar trädde ikraft 1.3.2017 förutom gällande personalens vaccinationer. Till dessa delar trädde lagen i kraft 1.3.2018.

Bilaga:  Luonnos henkilöstön rokotussuojaa koskevasta ohjeistuksesta.

Ärendet har behandlats vid kommunens samarbetsgrupp 28.2.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen godkänner anvisningarna gällande personalens vaccinationsskydd.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.