Personalsektionen, möte 14.3.2018

Protokollet är granskat

§ 13 Kyrkslätts anvisning om missbruksvård

KIRDno-2018-418

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts anvisning om missbruksvård har uppdaterats år 2017 (behandlats vid samarbetsgruppen 3.2.2017 och i personalsektionen 8.2.2017). Företagshälsovården föreslår att anvisningen kompletteras i fråga om drogtestets innehåll. Företagshälsovårdens förslag är att man tar drogtestet DS6a, med vilket man testar de vanligaste drogerna (amfetamin, bensodiazepin, buprenorfin, cannabis, kokain och opiater), när man misstänker om användning av droger. 

 

Till övriga delar är anvisningen om missbruksvård enligt företagshälsovårdens åsikt aktuell och fungerande.

 

Ärendet har behandlats vid kommunens samarbetsgrupp 28.2.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Förslag:

 

Personalsektionen

 

godkänner att den föreslagna kompletteringen läggs till i Kyrkslätts kommuns anvisning om missbruksvård.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.