Personalsektionen, möte 12.12.2018

Protokollet är granskat