Kommunutvecklingssektionen, möte 9.10.2018

Protokollet är granskat