Kommunutvecklingssektionen, möte 27.2.2018

Protokollet är granskat