Kommunutvecklingssektionen, möte 27.11.2018

Protokollet är granskat

§ 92 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beredare

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ordföranden konstaterar ledamöterna i kommunutvecklingssektionen och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Ordföranden beslutar konstatera sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.