Kommunutvecklingssektionen, möte 27.11.2018

Protokollet är granskat

§ 97 Övriga ärenden

Beslut

Ungdomsfullmäktige

Ordföranden föreslog att en representant för ungdomsfullmäktige kallas till kommunutvecklingssektionens möten enligt prövning. Förslaget understöddes och kommunutvecklingssektionen godkände enhälligt förslaget.

 

Idégivning

Ordföranden önskade att var och en av sektionens medlemmar vid nästa sammanträde 18.12 framför ett utvecklingsförslag gällande något som man anser vara viktigt med tanke på återstoden av fullmäktigeperioden, och att man förbereder sig på att hålla en presentation om sitt förslag.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.