Kommunutvecklingssektionen, möte 27.11.2018

Protokollet är granskat

§ 93 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras senast på onsdag 5.12.2018. Protokollet är offentligt framlagt fredag 7.12.2018 på kommunens webbplats och i kommunhusets registratur.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade välja Markus Myllyniemi och Veikko Vanhamäki till protokolljusterare för att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras senast på onsdag 5.12.2018. Protokollet är offentligt framlagt fredag 7.12.2018 på kommunens webbplats och i kommunhusets registratur.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.