Kommunutvecklingssektionen, möte 27.11.2018

Protokollet är granskat