Kommunutvecklingssektionen, möte 21.8.2018

Protokollet är granskat