Kommunutvecklingssektionen, möte 18.12.2018

Protokollet är granskat

§ 98 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beredare

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ordföranden konstaterar medlemmarna i kommunutvecklingssektionen och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Ordföranden beslutar konstatera sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.