Kommunutvecklingssektionen, möte 18.12.2018

Protokollet är granskat

§ 103 Övriga ärenden

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

- Förslag till ärenden som ska behandlas i kommunutvecklingssektionen under vårperioden 2019.

Beslut

Ärendet bordlades och man återkommer till det vid nästa sammanträde.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.