Kommunutvecklingssektionen, möte 18.12.2018

Protokollet är granskat

§ 99 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras senast på torsdag 27.12.2018. Protokollet är offentligt framlagt fredagen den 28.12.2018 på kommunens webbplats och i kommunhusets registratur.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade välja Kati Kettunen och Vesa-Pekka Sainio att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras senast på torsdag 27.12.2018. Protokollet är offentligt framlagt fredagen den 28.12.2018 på kommunens webbplats och i kommunhusets registratur.