Kommunutvecklingssektionen, möte 18.12.2018

Protokollet är granskat