Kommunutvecklingssektionen, möte 12.2.2019

Protokollet är granskat

§ 6 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beredare

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ordföranden konstaterar ledamöterna i kommunutvecklingssektionen och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Ordföranden beslutar konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.