Kommunutvecklingssektionen, möte 12.2.2019

Protokollet är granskat

§ 12 Övriga ärenden

Beredare

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Beskrivning

- situationen vad gäller företagstomter i kommunen

- HINKU-workshopar, situationsöversikt

 

Situationen vad gäller företagstomter i kommunen

Kommungeodeten och kommunutvecklingschefen presenterade situationen vad gäller företagstomter i kommunen.

Behandling:

I samband med utredningen om företagstomter kom det fram att två av kommunens företagstomter på Strömsby område har tagits i bruk utan lov. Kommunutvecklingssektionen begär som anvisning utredning om saken och lösningsförslag för följande sammanträde och konstaterar att saken delges även kommunstyrelsen.

I Kyrkslätt har de privata markägarna betydligt mycket planreserv för företagsverksamhet. Kommunutvecklingssektionen föreslår att kommunen informerar om det befintliga utbudet i samarbete med fastighetsägare.

Kommunutvecklingschefens aktualitetsöversikt

- HINKU (kolneutrala kommuner-verksamhet)

HINKU-workshoparna ordnas i två omgångar för representanterna för de största miljöerna på området samt för kommuninvånarna 7.3.2019 kl. 11 & 17.30. Workshoparna faciliteras av Gaia Oy.

- Kommunens varumärke

Två studerande vid Laurea sätter i gång med att forska i Kyrkslätts kommunbild utanför kommunen som sitt lärdomsprov. Forskningsmaterialet finns till kommunutvecklingsenhetens förfogande.

- Porkalaområdet

Föredraganden gav en aktualitetsöversikt om utvecklingen av Porkalaområdet med tanke på främjande av turism.

Övriga ärenden som framkommit

Kommunutvecklingssektionen förde diskussion om möjligheten att bjuda in en representant för ungdomsfullmäktige till kommunutvecklingssektionens sammanträde. Kommunutvecklingssektionen gav tjänsteinnehavarna som anvisning att bjuda in en representant för ungdomsfullmäktige till kommunutvecklingssektionens sammanträde vid överenskommen tidpunkt.

Beslut

 

 


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.