Kommunutvecklingssektionen, möte 12.2.2019

Protokollet är granskat

§ 7 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar välja två protokolljusterare för att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras senast på onsdag 20.2.2019. Protokollet är offentligt framlagt torsdag 21.2.2019 på kommunens webbplats och i kommunhusets registratur.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade välja Kati Kettunen och Veikko Vanhamäki för att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.

Protokollet justeras senast på onsdag 20.2.2019. Protokollet är offentligt framlagt torsdag 21.2.2019 på kommunens webbplats och i kommunhusets registratur.