Kommunstyrelsen, möte 6.11.2017

Protokollet är granskat