Kommunstyrelsen, möte 5.11.2018

Protokollet är granskat