Kommunstyrelsen, möte 30.10.2017

Protokollet är granskat