Kommunstyrelsen, möte 29.4.2019

Protokollet är granskat

§ 150 Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Beskrivning

Organens protokoll:

Centralvalnämnden 12.4.2019

Bildnings- och fritidsnämnden 17.4.2019

 

Tjänsteinnehavarbeslut:

Personalchefen
Personalbeslut:
§ 70 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen perusturvan kehitysvammaisten ohjaajalle, vakanssinumero 5000992391., 11.04.2019
§ 71 Kumotaan opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen puhtauspalvelun laitoshuoltaja, vakanssinumero 3000991473 ja 3000991475 ajalta 1.5.-31.10.2019., 17.04.2019
§ 72 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen laitoshuoltajalle, vakanssinumero 1000250400, 23.04.2019
§ 73 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen Lehmuskartanon lähihoitajalle, vakanssinumero 5000992073 ajalle 29.4-6.6.2019, 23.04.2019
§ 74 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen Lehmuskartanon lähihoitajalle, (vakanssinumero 4000991439) ajalle 6.5.2019-20.6.2019, 24.04.2019
§ 75 Kumotaan päätös opiskelijaohjauspalkkion myöntämisestä puhtauspalveluiden puhtauspalveluohjaajalle (vakanssinumero 3000992143) ajalta 1.9.2019-28.2.2020 , 24.04.2019
§ 76 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen puhtauspalveluiden laitoshuoltajalle, vakanssinumero 3000991477 ajalle 1.5.2019-28.02.2020, 24.04.2019

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn
§ 38 Erillislisän myöntäminen ajalle 15.4.2018 - 28.2.2020, vakanssi 3000991823, 23.04.2019

Sektordirektören för bildnings- och fritidssektorn
§ 11 Virkojen, toimien ja henkilöstön siirrot sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialalla Jolkbyn päiväkoti, Kantvikin, Masalan, Sepänkannaksen, Nissnikun ja Masalan päiväkodit, 24.04.2019
§ 12 Virkojen, toimien ja henkilöstön siirrot sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialalla: Gesterbyn päiväkoti, lähihoitaja ja Ravalsin päiväkoti, lähihoitaja., 24.04.2019
§ 13 Virkojen, toimien ja henkilöstön siirrot sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialalla: Köpaksen päiväkoti, lähihoitaja ja Masalan päiväkoti, 24.04.2019

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92 § i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena inte tas till behandling.

Beslut

Enligt förslaget.