Kommunstyrelsen, möte 29.4.2019

Protokollet är granskat

§ 152 Anmälningsärenden

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

a) Sukellusseura Calypso ry:s brev till kommunstyrelsen 23.4.2019. Brevet ingår som tilläggsmaterial till föredragningslistan.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar handlingarna för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.

Inform

Kirje toimitetaan vapaa-aikajaostolle tiedoksi

Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.