Kommunstyrelsen, möte 28.8.2017

Protokollet är granskat