Kommunstyrelsen, möte 27.8.2018

Protokollet är granskat

§ 277 Övriga ärenden

Beslut

Kommunstyrelsen antecknade följande övriga ärenden som tagits upp för kännedom: 

 

a) Kommunstyrelsen tackade alla som deltagit i planeringen och genomförandet av Kyrkslättsdagarna. 

b) Kommunstyrelsen beslutar begära en tilläggsutredning över skolskjutsarnas nuvarande situation. Kommunstyrelsen ber om precisering av vilka avtalstekniska åtgärder som kan vidtas och vilka andra åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas för att lösa problemsituationen.

c) Kommunstyrelsens sammanträde 10.9.2018 flyttas till onsdag 12.9.2018 kl. 16.00.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.