Kommunstyrelsen, möte 27.8.2018

Protokollet är granskat

§ 262 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2 justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Torsdag 30.8.2018 skickas protokollet per e-post till protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 3.9.2018. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt tisdag 4.9.2018 på kommunens webbplats och i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds onsdag 5.9.2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade välja Matti Kaurila och Antti Kilappa till protokolljusterare. Till övriga delar enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.