Kommunstyrelsen, möte 27.8.2018

Protokollet är granskat

§ 275 Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Beskrivning

Organens protokoll:

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 15.8.2018

 

Tjänsteinnehavarbeslut:

Personalchefen
Personalbeslut:
§ 41 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen Lehmuskartanon lähihoitajalle, vakanssinumero 4000991443, 10.08.2018
§ 42 Opiskelijaohjauspalkkion maksaminen lähihoitajalle vakanssinumero 2000991610, 17.08.2018
§ 43 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen puhtauspalvelujen laitoshuoltajalle/tiiminvetäjälle, vakanssinumero 2000700437, 21.08.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92 § i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena inte tas till behandling.

Beslut

Enligt förslaget.