Kommunstyrelsen, möte 27.8.2018

Protokollet är granskat