Kommunstyrelsen, möte 26.6.2017

Protokollet är granskat