Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 73 Protokoll för kännedom

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte 23.11.2018

HRT, styrelse 13.2.2018

HRT, revisionsnämnd 15.2.2018

Kervo stad, Kuuma-direktionen 14.2.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar protokollen för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.