Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 75 Övriga ärenden (additional)

Beskrivning

Eventuella övriga ärenden som kommunstyrelsen tar upp.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen antecknar övriga ärenden som tas upp för kännedom.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade anteckna följande övriga ärenden som tagits upp för kännedom:

1. Respons om prissättningen av tillstånd i anslutning till byggande;

2. Kommuninvånarrespons om nedläggningen av Siwas verksamhetsställe;

3. En företagare har tagit kontakt  beträffande tvätt av stationstunneln; kommunstyrelsen anvisade företagaren att ta kontakt med kommunens utrymmestjänster.

4. Utredning om användning av festutrymmena i Eriksgård;

5. Veikkolas vattendragsprojekt; kommunstyrelsen beslutade befullmäktiga kommundirektören att underteckna samarbetsavtalet beträffande projektet så att kommunens andel är högst 50 000 euro inom ramen för budgeten.