Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 60 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2 justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Torsdag 1.3.2018 skickas protokollet per e-post till protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 5.3.2018. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet justeras till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt tisdag 6.3.2018 på kommunens webbplats och i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds onsdag 7.3.2018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade välja Anna Aintila och Hanna Haikonen till protokolljusterare. Till övriga delar enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.