Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 72 Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Beskrivning

Organens protokoll:

Bildnings- och fritidsnämnden, 31.1.2018

Vård- och omsorgsnämnden, 1.2.2018

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden, 7.2.2018

Personalsektionen, 7.2.2018

Namnkommittén, 12.2.2018

Centralvalnämnden, 13.2.2018

Kommunaltekniska nämnden, 15.2.2018

 

Tjänstemannabeslut:

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn
Personalbeslut:
§ 19 Ylläpitopäällikön viran täyttäminen (3000993007), 15.02.2018
§ 24 Rekrytointilisän maksaminen vs. ympäristötarkastajalle (vakanssi 3000150862), 20.02.2018

Kommundirektören
Allmänt beslut:
§ 2 Perusturvan toimialajohtajan sijaisten määrääminen loman aikana, 15.02.2018
§ 3 Kunnan edustajien nimeäminen Vesitorninmäen asemakaavan seurantaryhmään, 20.02.2018

Förvaltningsdirektören, Allmänt beslut:

§ 6 Eron myöntäminen johtavan kielenkääntäjän toimesta (vakanssinumero 0000992246)

Sektordirektören för vård- och omsorgssektorn
Upphandlingsbeslut:
§ 12 Henkilöstön työvaatteiden ja potilasvaatteiden vuokrapesupalvelut ja tekstiilihuoltopalveluiden sopimuskauden jatkaminen optiona , 09.02.2018
Personalbeslut:
§ 14 Eron myöntäminen sosiaalityöntekijälle, vakanssinumero 4000991297, 14.02.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92 § i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena inte tas till behandling.

Beslut

Enligt förslaget.