Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 67 Allokering av anslag för integrering av personer som fått uppehållstillstånd år 2018

KIRDno-2017-484

Beredare

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen har åren 2016 och 2017 från anslaget som budgeterats till kommunstyrelsens kostnadsställe delat ut 30 000 euro för integrering av personer som fått uppehållstillstånd. Anslaget har delats ut till föreningar och företag på basis av offentlig ansökning. Förslaget är att kommunstyrelsen fortsätter den praxis som genomförts åren 2016 och 2017 och delar ut ett motsvarande belopp också år 2018.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar att

1

från kommunstyrelsens kostnadsställe 1013 allokeras 30 000 euro för integrering av personer som fått uppehållstillstånd

2

anslaget allokeras som bidrag till organisationer och föreningar för ändamål som främjar integrering av personer som fått uppehållstillstånd och

3

villkoret för att bevilja bidrag är att verksamheten ska befrämja integrering av personer som fått uppehållstillstånd utgående från befrämjande av språkinlärning och sysselsättning och

4

anslaget lediganslås att offentligt sökas genom kungörelse på kommunens offentliga anslagstavla samt som tryckt annons i Kirkkonummen Sanomat och

5

kommunstyrelsen på basis av ansökningar som inkommit inom utsatt tid beslutar om utdelning av anslaget i mars.

 

Kommunstyrelsen 26.2.2018 behandling:

 

Reetta Hyvärinen framställde följande tilläggsförslag: ”Utreds om en del av pengarna kan anvisas för arbetssedlar.” Förslaget vann inte understöd, så det förföll. 

Ordförande Timo Haapaniemi föreslog att kommunutvecklingssektionen ges som anvisning att utreda möjligheten att ta ibruk sysselsättningssedlar. Förslaget godkändes enhälligt.

Beslut

Enligt förslaget med tillägget att kommunstyrelsen ger kommunutvecklingssektionen som anvisning att utreda möjligheten att använda sysselsättningssedlar.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.