Kommunstyrelsen, möte 23.4.2018

Protokollet är granskat

§ 143 Protokoll för kännedom

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nylands förbund, landskapsstyrelsen, 26.3.2018

HRT, revisionsnämnden, 17.4.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar protokollen för kännedom.

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor