Kommunstyrelsen, möte 23.4.2018

Protokollet är granskat

§ 126 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2 justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Torsdag 26.4.2018 skickas protokollet per e-post till protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 30.4.2018. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet justeras till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt onsdag 2.5.2018 på kommunens webbplats och i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds torsdag 3.5.2018

Beslut

Kommunstyrelsen valde Kari Hujanen och Anni-Mari Syväniemi till protokolljusterare. Till övriga delar beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor