Kommunstyrelsen, möte 23.4.2018

Protokollet är granskat

§ 134 Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnias samkommunsstämma 15.5.2018, val av representant och givande av förfaringsanvisningar

KIRDno-2017-1077

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnias samkommunsstämma 15.5.2018 kl. 11.00 på adressen Kyrkogatan 16 A, restaurang Henricus, Esbo.

Enligt 60 § i kommunallagen ska representanten utses särskilt till varje samkommunsstämma.

Sammanträdeshandlingarna ingår som tilläggsmaterial.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

utnämna sin representant och ersättare vid Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnias samkommunsstämma 15.5.2018

2

ge representanten anvisningar för behandling av ärendena vid vårmötet

3

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade

1

utnämna Timo Haapaniemen att delta i Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnias samkommunsstämma 15.5.2018

2

konstatera att man inte har särskilda anvisningar att ge för behandlingen av ärendena vid samkommunsstämman

3

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor