Kommunstyrelsen, möte 22.10.2018

Protokollet är granskat