Kommunstyrelsen, möte 21.1.2019

Protokollet är granskat

§ 26 Protokoll för kännedom

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, styrelsen 14.1.2019

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar protokollen för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.