Kommunstyrelsen, möte 21.1.2019

Protokollet är granskat

§ 17 Justering av protokollet och val av protokolljusterare  

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2 justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Torsdag 24.1.2019 skickas protokollet per e-post till protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 28.1.2019. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt tisdag 29.1.2019 på kommunens webbplats och i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds onsdag 30.1.2019.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Anna Aintila och Matti Kaurila. Till övriga delar enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.