Kommunstyrelsen, möte 21.1.2019

Protokollet är granskat

§ 25 Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Beskrivning

Organens protokoll:

 

Tjänsteinnehavarbeslut:

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn
Allmänt beslut:
§ 7 Kunnallistekniikan investointipalvelujen yksikön rakennuttajinsinöörin viran täyttäminen, vakanssinumero 3000991908 alkaen 1.2.2019, Kuntatekniikan toimialajohtajan päätöksen 5.12.2018 § 123 kumoaminen, 14.01.2019

Personalchefen
Personalbeslut:
§ 20 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle, vakanssinumero 1000300936, 15.01.2019
§ 21 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle, vakanssinumero 2000992174 ajalle 28.1.2019-31.5.2019, 17.01.2019
§ 22 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen varhaiskasvatuksen opettajalle, vakanssinumero 2000992173 ajalle 15.1.2019-15.3.2019, 17.01.2019

Ekonomidirektören:
Ekonomi- och finansieringsbeslut:
§ 2 Pitkäaikainen laina vuodelle 2019, 10.01.2019

Förvaltningsdirektören
Upphandlingsbeslut:
§ 3 Konsulttipalveluiden hankinta tietojohtamisen kehittämiseksi, 11.01.2019

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92 § i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena inte tas till behandling.

Beslut

Enligt förslaget.