Kommunstyrelsen, möte 2.10.2017

Protokollet är granskat