Kommunstyrelsen, möte 20.11.2017

Protokollet är granskat